แนวทางการดำเนินงานการสมัครสมาชิก


1. วิดีโอ*** แนวทางการสมัครสมาชิก กลุ่ม อสม. ผ่านระบบออนไลน์12 พฤษภาคม 2566

2. แจ้งเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข เลขที่บัญชีธนาคาร สำหรับหักเงินค่าสมัคร ค่าบำรุง และ เงินสงเคราะห์21 ตุลาคม 2565

3. คู่มือ***แนวทางการสมัครสมาชิกของคู่สมรส และ เจ้าหน้าที่19 ตุลาคม 2565

4. วิดีโอ*** แนวทางการสมัครสมาชิกของคู่สมรส19 ตุลาคม 2565

5. ลิ้งค์***สำหรับการแจ้งปัญหา การใช้งานระบบ สมัครคู่สมรสและเจ้าหน้าที่19 ตุลาคม 2565

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน