ประกาศ


1. ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม8 สิงหาคม 2565

2. ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสมาคม8 สิงหาคม 2565

3. ประกาศ เรื่องผลสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค8 สิงหาคม 2565

4. ชี้แจงการไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คอมลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้ โดย ชัย เฮดเดอร์ 1 สิงหาคม 2565

5. ประกาศสมาคม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมฌกส อสม ระดับจังหวัด ทุกจังหวัด1 สิงหาคม 2565

6. ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค25 กรกฎาคม 2565

7. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯตำแหน่งการเงินและบัญชี2 มิถุนายน 2565

8. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พฤษภาคม 256520 พฤษภาคม 2565

9. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ12 พฤษภาคม 2565

10. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน29 เมษายน 2565

11. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 29 เมษายน 2565

12. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนมีนาคม พ.ศ. 256511 มีนาคม 2565

13. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 256510 มีนาคม 2565

14. ขอส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256414 กุมภาพันธ์ 2565

15. การหักเงินสงเคราะห์ ในวันที่ 14 มกราคม 256515 มกราคม 2565

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน