รวมรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต ทั้งหมด
1 รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2566 16 พฤษภาคม 2566
รวมรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต ทั้งหมด เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ มิถุนายน พ.ศ. 2567 7 มิถุนายน 2567
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร มิถุนายน 2567 7 มิถุนายน 2567
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 7 มิถุนายน 2567
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 7 มิถุนายน 2567
5 ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2567 (เพื่อนบ้านอสม.) 4 มิถุนายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม

ประกาศ
1 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคม 31 พฤษภาคม 2567
2 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 30 พฤษภาคม 2567
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 27 พฤษภาคม 2567
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม 18 พฤษภาคม 2567
5 ประกาศ สมาคมเปลี่ยนแบบฟอร์มสำหรับหนังสือแจ้งเปลี่ยนหรือขอเพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์ (ฌกส.อสม.3) 21 กันยายน 2566
ประกาศ เพิ่มเติม

การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง
1 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.64) จำนวน 1,933 คน คนละ 684 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
2 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) จำนวน 1,533 คน คนละ 656 บาท จะส่งหักครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
3 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.64) จำนวน 1,473 คน คนละ 587.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
4 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 27 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
5 แจ้งโอนเงินคืนกรณีหักซ้ำกับรายการโอนเข้ามาของสมาชิก ยอด 703.50 บ. 648 บ. และ 267.50 บ. 27 พฤษภาคม 2564
การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง เพิ่มเติม

สมาชิกพ้นสภาพ
1 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 10/2565 10 มีนาคม 2566
2 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 09/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
3 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 08/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
4 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 07/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
5 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 06/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
สมาชิกพ้นสภาพ เพิ่มเติม

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน