ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 1 23 กันยายน 2565
2 Link สำหรับแจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบสมัครสมาชิก คู่สมรส 16 กันยายน 2565
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน กันยายน พ.ศ. 2565 12 กันยายน 2565
4 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 12 กันยายน 2565
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 2565 12 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม 8 สิงหาคม 2565
2 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสมาคม 8 สิงหาคม 2565
3 ประกาศ เรื่องผลสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 8 สิงหาคม 2565
4 ชี้แจงการไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คอมลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้ โดย ชัย เฮดเดอร์ 1 สิงหาคม 2565
5 ประกาศสมาคม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมฌกส อสม ระดับจังหวัด ทุกจังหวัด 1 สิงหาคม 2565
ประกาศทั้งหมด

การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง
1 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.64) จำนวน 1,933 คน คนละ 684 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
2 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) จำนวน 1,533 คน คนละ 656 บาท จะส่งหักครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
3 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.64) จำนวน 1,473 คน คนละ 587.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
4 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 27 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
5 แจ้งโอนเงินคืนกรณีหักซ้ำกับรายการโอนเข้ามาของสมาชิก ยอด 703.50 บ. 648 บ. และ 267.50 บ. 27 พฤษภาคม 2564
การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังทั้งหมด

สมาชิกพ้นสภาพ
1 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 02/2565 13 กรกฎาคม 2565
2 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 01/2565 13 มิถุนายน 2565
3 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 11/2564 13 มิถุนายน 2565
4 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 10/2564 21 เมษายน 2565
5 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 9/2564 21 เมษายน 2565
สมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน