สถานที่ตั้ง


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย

ชั้น 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์ติดต่อ

ข้อมูลทั่วไป : 099-1149119 , 061-7520990 , 094-4839991

ตรวจสอบสถานะสมาชิก : 066-1575756

ติดตามผลการสมัครสมาชิก : 099-3311511 , 094-9708909

การขอรับเงินสงเคราะห์ : 066-0032554 , 082-7048554 , 062-6713332

ตรวจสอบผลการหักเงิน : 099-2068554 , 062-0709090

เปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ : 062-0342554 , 094-5078554

เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก : 062-6433331 , 066-1681549

คู่สมรส : 082-3301698 , 094-3108554

ติดตามเอกสารที่ส่ง : 082-7053698 , 062-7983336

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน