สถานที่ตั้ง


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย

ชั้น 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์ติดต่อ

ข้อมูลทั่วไป : 099-114-9119 , 066-157-5756 , 094-483-9991 , 066-168-1549

ตรวจสอบสถานะสมาชิก : 066-157-5756

สำหรับสอบถามเรื่องคู่สมรสและการใช้งานระบบ 0823301698 , 0660032554 , 0620342554 , 0945078554 , 0992068554 , 0943108554 , 0827048554

การขอรับเงินสงเคราะห์ : 094-402-1212 , 094-970-8909 , 062-671-3332

ตรวจสอบการหักเงิน : 066-168-1549

เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก : 062-643-3331

ติดตามเอกสารที่ส่ง : 061-752-0990

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน