แนวทางการดำเนินงานการสมัครสมาชิก
1 วิดีโอ*** แนวทางการสมัครสมาชิก กลุ่ม อสม. ผ่านระบบออนไลน์ 12 พฤษภาคม 2566
2 คู่มือ***แนวทางการสมัครสมาชิกของคู่สมรส และ เจ้าหน้าที่ 19 ตุลาคม 2565
3 วิดีโอ*** แนวทางการสมัครสมาชิกของคู่สมรส 19 ตุลาคม 2565
4 ลิ้งค์***สำหรับการแจ้งปัญหา การใช้งานระบบ สมัครคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ 19 ตุลาคม 2565
แนวทางการดำเนินงานการสมัครสมาชิกทั้งหมด

รวมรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต ทั้งหมด
1 รายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2566 16 พฤษภาคม 2566
รวมรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต ทั้งหมดทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2566
2 ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2566 (เพื่อนบ้านอสม.) 5 พฤษภาคม 2566
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ (พฤษภาคม 2566) 4 พฤษภาคม 2566
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 4 พฤษภาคม 2566
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 4 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ
1 ประกาศฉบับที่ 5/66 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 16 กุมภาพันธ์ 2566
2 ประกาศฉบับที่ 4/66 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 16 กุมภาพันธ์ 2566
3 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสมาคม 7 กุมภาพันธ์ 2566
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม 7 กุมภาพันธ์ 2566
5 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม 8 สิงหาคม 2565
ประกาศทั้งหมด

การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง
1 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.64) จำนวน 1,933 คน คนละ 684 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
2 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) จำนวน 1,533 คน คนละ 656 บาท จะส่งหักครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
3 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.64) จำนวน 1,473 คน คนละ 587.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
4 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 27 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
5 แจ้งโอนเงินคืนกรณีหักซ้ำกับรายการโอนเข้ามาของสมาชิก ยอด 703.50 บ. 648 บ. และ 267.50 บ. 27 พฤษภาคม 2564
การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังทั้งหมด

สมาชิกพ้นสภาพ
1 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 10/2565 10 มีนาคม 2566
2 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 09/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
3 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 08/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
4 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 07/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
5 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 06/2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
สมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน