ข่าวประชาสัมพันธ์


1. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนพฤศจิกายน 2563 งวดที่ 126 พฤศจิกายน 2563

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนพฤศจิกายน 256316 พฤศจิกายน 2563

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนพฤศจิกายน 256310 พฤศจิกายน 2563

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนตุลาคม 256329 ตุลาคม 2563

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 129 ตุลาคม 2563

6. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนสิงหาคม 256330 กันยายน 2563

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องจ่ายเงินสงเคราะห์เดือนกันยายน 256324 กันยายน 2563

8. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการหักเงิน เดือนกันยายน 256321 กันยายน 2563

9. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนเมษายน 256314 กันยายน 2563

10. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนกันยายน 256310 กันยายน 2563

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ