ข่าวประชาสัมพันธ์


1. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องจ่ายเงินสงเคราะห์เดือนกันยายน 256324 กันยายน 2563

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการหักเงิน เดือนกันยายน 256321 กันยายน 2563

3. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนเมษายน 256314 กันยายน 2563

4. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนกันยายน 256310 กันยายน 2563

5. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนสิงหาคม 25638 กันยายน 2563

6. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนพฤษภาคม 25634 กันยายน 2563

7. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนกรกฎาคม 25633 กรกฎาคม 2563

8. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนมิถุนายน 25632 มิถุนายน 2563

9. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม24 เมษายน 2563

10. การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนมีนาคม 25633 มีนาคม 2563

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ