ข่าวประชาสัมพันธ์


1. รายชื่อสมาชิกที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน19 กุมภาพันธ์ 2564

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งวดที่ 117 กุมภาพันธ์ 2564

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256417 กุมภาพันธ์ 2564

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 25649 กุมภาพันธ์ 2564

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนมกราคม 2564 งวดที่ 125 มกราคม 2564

6. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนมกราคม 256421 มกราคม 2564

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนมกราคม 25647 มกราคม 2564

8. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนธันวาคม 2563 งวดที่ 125 ธันวาคม 2563

9. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนธันวาคม 256314 ธันวาคม 2563

10. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนธันวาคม 25634 ธันวาคม 2563

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ