ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 21 กรกฎาคม 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 8 กรกฎาคม 2564
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 6 กรกฎาคม 2564
4 หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวแก่สมาชิกสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ที่ถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ชุดที่ 1/64 29 มิถุนายน 2564
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 18 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ
1 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. 25 กุมภาพันธ์ 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศทั้งหมด

การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง
1 แจ้งโอนเงินคืนกรณีหักซ้ำกับรายการโอนเข้ามาของสมาชิก ยอด 703.50 บ. 648 บ. และ 267.50 บ. 27 พฤษภาคม 2564
2 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้รอบรับรองเดือนมกราคม 2564 จำนวน 4,155 คน คนละ 227 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564
3 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้รอบรับรองเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 8,305 คน คนละ 194 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564
4 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 242 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564
5 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ม.ค.63-มี.ค.64) จำนวน 1,054 คน คนละ 657 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564
การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังทั้งหมด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน