ประกาศ


1. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พฤษภาคม 256520 พฤษภาคม 2565

2. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ12 พฤษภาคม 2565

3. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน29 เมษายน 2565

4. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 29 เมษายน 2565

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนมีนาคม พ.ศ. 256511 มีนาคม 2565

6. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 256510 มีนาคม 2565

7. ขอส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256414 กุมภาพันธ์ 2565

8. การหักเงินสงเคราะห์ ในวันที่ 14 มกราคม 256515 มกราคม 2565

9. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม29 ธันวาคม 2564

10. รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน22 ธันวาคม 2564

11. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนธันวาคม พ.ศ. 256414 ธันวาคม 2564

12. ประกาศรับสมัครนักบัญชี11 ธันวาคม 2564

13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์11 ธันวาคม 2564

14. ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน8 ธันวาคม 2564

15. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน7 ธันวาคม 2564

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน