ประกาศ


1. การหักเงินสงเคราะห์ ในวันที่ 14 มกราคม 256515 มกราคม 2565

2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม29 ธันวาคม 2564

3. รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน22 ธันวาคม 2564

4. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนธันวาคม พ.ศ. 256414 ธันวาคม 2564

5. ประกาศรับสมัครนักบัญชี11 ธันวาคม 2564

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์11 ธันวาคม 2564

7. ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน8 ธันวาคม 2564

8. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน7 ธันวาคม 2564

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม1 ธันวาคม 2564

10. ประกาศขอยกเลิกการรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี1 ธันวาคม 2564

11. การจ่ายเงินสงเคราะห์รองรับ เดือน พฤศจิกายน 25641 ธันวาคม 2564

12. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย18 พฤศจิกายน 2564

13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ27 มิถุนายน 2564

14. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ27 มิถุนายน 2564

15. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. (2 ตำแหน่ง)27 มิถุนายน 2564

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน