ประกาศ


1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคม ฌกส.อสม. ครั้งที่ 13/256325 กุมภาพันธ์ 2564

2. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.25 กุมภาพันธ์ 2564

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย25 กุมภาพันธ์ 2564

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย25 กุมภาพันธ์ 2564

5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย25 กุมภาพันธ์ 2564

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน