ประกาศ


1. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย18 พฤศจิกายน 2564

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ27 มิถุนายน 2564

3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ27 มิถุนายน 2564

4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. (2 ตำแหน่ง)27 มิถุนายน 2564

5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. (4 ตำแหน่ง)27 มิถุนายน 2564

6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. (3 ตำแหน่ง)27 มิถุนายน 2564

7. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคม ฌกส.อสม. ครั้งที่ 13/256325 กุมภาพันธ์ 2564

8. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.25 กุมภาพันธ์ 2564

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย25 กุมภาพันธ์ 2564

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย25 กุมภาพันธ์ 2564

11. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย25 กุมภาพันธ์ 2564

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน