ข่าวประชาสัมพันธ์


1. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256519 พฤษภาคม 2565

2. แจ้งข่าว:สมาคมขอเปลี่ยนแปลงวันหักเงินสงเคราะห์เดือนพฤษภาคม 25656 พฤษภาคม 2565

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนพฤษภาคม พ.ศ. 25655 พฤษภาคม 2565

4. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤษภาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ5 พฤษภาคม 2565

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 122 เมษายน 2565

6. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนเมษายน พ.ศ. 256521 เมษายน 2565

7. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนเมษายน พ.ศ. 25658 เมษายน 2565

8. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ8 เมษายน 2565

9. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ8 เมษายน 2565

10. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 122 มีนาคม 2565

11. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มีนาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ7 มีนาคม 2565

12. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มีนาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ7 มีนาคม 2565

13. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มีนาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ7 มีนาคม 2565

14. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25657 กุมภาพันธ์ 2565

15. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 121 มกราคม 2565

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน