ประกาศ


1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย21 กันยายน 2563

2. การจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกฌกส อสม (หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)21 กันยายน 2563

3. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.14 กันยายน 2563

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม (วันที่ 31 สิงหาคม 2563)31 สิงหาคม 2563

5. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ฌกส.อสม21 สิงหาคม 2563

6. แจ้งข่าวจากสมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย (วันที่ 21 สิงหาคม 2563)21 สิงหาคม 2563

7. แจ้งข่าวจากสมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)22 กรกฎาคม 2563

8. การขยายบทเฉพาะกาล25 พฤษภาคม 2563

9. แจ้งข่าวจากสมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย (วันที่ 24 มีนาคม 2563)24 มีนาคม 2563

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ