ประกาศ


1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย25 ธันวาคม 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย23 ธันวาคม 2563

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย18 ธันวาคม 2563

4. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.9 ธันวาคม 2563

5. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคม ฌกส.อสม. ครั้งที่ 13/256324 พฤศจิกายน 2563

6. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคม ฌกส.อสม. ครั้งที่ 12/256327 ตุลาคม 2563

7. แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420 ตุลาคม 2563

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ1 ตุลาคม 2563

9. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ28 กันยายน 2563

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย21 กันยายน 2563

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ