ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 21 มกราคม 2565
2 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 20 มกราคม 2565
3 จ่ายค่าพวงหรีด มกราคม 2565 18 มกราคม 2565
4 ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มกราคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 13 มกราคม 2565
5 รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนมกราคม พ.ศ. 2565 7 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ
1 การหักเงินสงเคราะห์ ในวันที่ 14 มกราคม 2565 15 มกราคม 2565
2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม 29 ธันวาคม 2564
3 รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 22 ธันวาคม 2564
4 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 14 ธันวาคม 2564
5 ประกาศรับสมัครนักบัญชี 11 ธันวาคม 2564
ประกาศทั้งหมด

การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง
1 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.64) จำนวน 1,933 คน คนละ 684 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
2 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) จำนวน 1,533 คน คนละ 656 บาท จะส่งหักครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
3 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.64) จำนวน 1,473 คน คนละ 587.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
4 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 27 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
5 แจ้งโอนเงินคืนกรณีหักซ้ำกับรายการโอนเข้ามาของสมาชิก ยอด 703.50 บ. 648 บ. และ 267.50 บ. 27 พฤษภาคม 2564
การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังทั้งหมด

สมาชิกพ้นสภาพ
1 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 4/2564 8 ตุลาคม 2564
2 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 3/2564 20 กันยายน 2564
3 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 2/2564 20 กันยายน 2564
4 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 1/2564 20 กันยายน 2564
สมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน