ข่าวประชาสัมพันธ์
1 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 19 พฤษภาคม 2565
2 แจ้งข่าว:สมาคมขอเปลี่ยนแปลงวันหักเงินสงเคราะห์เดือนพฤษภาคม 2565 6 พฤษภาคม 2565
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 5 พฤษภาคม 2565
4 ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤษภาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ 5 พฤษภาคม 2565
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 1 22 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ
1 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 12 พฤษภาคม 2565
3 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 29 เมษายน 2565
4 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 29 เมษายน 2565
5 ขอส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศทั้งหมด

การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลัง
1 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.64) จำนวน 1,933 คน คนละ 684 บาท จะส่งหักครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
2 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) จำนวน 1,533 คน คนละ 656 บาท จะส่งหักครั้งที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
3 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.64) จำนวน 1,473 คน คนละ 587.50 บาท จะส่งหักครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
4 รายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.64) จำนวน 27 คน คนละ 648 บาท จะส่งหักครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 6 สิงหาคม 2564
5 แจ้งโอนเงินคืนกรณีหักซ้ำกับรายการโอนเข้ามาของสมาชิก ยอด 703.50 บ. 648 บ. และ 267.50 บ. 27 พฤษภาคม 2564
การหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังทั้งหมด

สมาชิกพ้นสภาพ
1 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 10/2564 21 เมษายน 2565
2 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 9/2564 21 เมษายน 2565
3 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 8/2564 21 เมษายน 2565
4 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 7/2564 21 เมษายน 2565
5 รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ชุดที่ 6/2564 21 เมษายน 2565
สมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน