ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องจ่ายเงินสงเคราะห์เดือนกันยายน 2563 24 กันยายน 2563
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการหักเงิน เดือนกันยายน 2563 21 กันยายน 2563
3 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนเมษายน 2563 14 กันยายน 2563
4 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนกันยายน 2563 10 กันยายน 2563
5 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนสิงหาคม 2563 8 กันยายน 2563
6 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 4 กันยายน 2563
7 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนกรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563
8 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนมิถุนายน 2563 2 มิถุนายน 2563
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม 24 เมษายน 2563
10 การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รอบการจ่ายเดือนมีนาคม 2563 3 มีนาคม 2563
ข่าวทั้งหมด

ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 21 กันยายน 2563
2 การจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกฌกส อสม (หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) 21 กันยายน 2563
3 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. 14 กันยายน 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม (วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 31 สิงหาคม 2563
5 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ฌกส.อสม 21 สิงหาคม 2563
6 แจ้งข่าวจากสมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย (วันที่ 21 สิงหาคม 2563) 21 สิงหาคม 2563
7 แจ้งข่าวจากสมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) 22 กรกฎาคม 2563
8 การขยายบทเฉพาะกาล 25 พฤษภาคม 2563
9 แจ้งข่าวจากสมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย (วันที่ 24 มีนาคม 2563) 24 มีนาคม 2563
ประกาศทั้งหมด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ